Privacyverklaring

Wassenaar Inspecties

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Wassenaar Inspecties B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Wassenaar Inspecties B.V en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Wassenaar Inspecties B.V. verstrekt. Wassenaar Inspecties B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken: (bedrijfs)naam, (vestigings)adres, e-mail en telefoonnummer.

WAAROM WASSENAAR INSPECTIES B.V. GEGEVENS NODIG HEEFT

Wassenaar Inspecties B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Wassenaar Inspecties B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG WASSENAAR INSPECTIES B.V. GEGEVENS BEWAART

Wassenaar Inspecties B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Wassenaar Inspecties B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Wassenaar Inspecties B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wassenaar Inspecties B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Wassenaar Inspecties B.V. maakt gebruik van LeadInfo om het websitebezoek in kaart te brengen en kan n.a.v. een bezoek een e-mail naar de bezoeker sturen.

GOOGLE ANALYTICS

Wassenaar Inspecties B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Wassenaar Inspecties B.V. bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Wassenaar Inspecties B.V. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wassenaar Inspecties B.V. heeft hier geen invloed op.
Wassenaar Inspecties B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via Wassenaar Inspecties B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar gon.wassenaar@wassenaarinspecties.nl Wassenaar Inspecties B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Wassenaar Inspecties B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Wassenaar Inspecties B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Wassenaar Inspecties B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Wassenaar Inspecties B.V. op via
gon.wassenaar@wassenaarinspecties.nl

Wassenaar Inspecties B.V. is als volgt te bereiken:
Postadres: Schapenweide 1, 4824 AN Breda
Vestigingsadres: Schapenweide 1, 4824 AN Breda
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:
Telefoon: (076) 303 63 90
E-mailadres: gon.wassenaar@wassenaarinspecties.nl