klimmaterieel

ladders

Wassenaar Inspecties keurt

Trappen, ladders en rolsteigers

In de Arbowet staat dat u uw medewerkers in staat moet stellen veilig te werken. Ook als het gaat om trappen, ladders en rolsteigers.

Verantwoordelijk, aansprakelijk, verplicht

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor uw medewerkers, maar ook (persoonlijk) juridisch aansprakelijk voor de gevolgen van ongevallen - met of zonder blijvend letsel. Daarnaast eisen veel verzekeringsmaatschappijen in hun polisvoorwaarden dat deze bedrijfsmiddelen periodiek gekeurd worden. Zonder keuring gaan ze na een voorval niet over tot uitkeren.

Verplichte inspectie

Trappen, ladders en rolsteigers moeten periodiek worden geïnspecteerd. Een risicoanalyse bepaalt hoe vaak. In de regel is dat eenmaal per jaar.

Werkwijze Wassenaar inspecties

Wassenaar Inspecties inspecteert elke trap, ladder en/of steiger visueel, waarbij we onder meer kijken naar:
– vervorming of beschadiging
– compleetheid
– goede werking van bewegende delen, etc.
Het gekeurde item wordt gelabeld en voorzien van een keuringssticker waarop staat tot welke datum het is gekeurd. Vervolgens ontvangt u een PDF-bestand met een overzichtslijst van alle geïnspecteerde apparaten en per apparaat afzonderlijk een certificaat. Wil u daarnaast een overzichtslijst in Excel-bestand? Geen probleem.

NEN 1010, NEN 3140 en SCIOS Scope 8, 10 en 12 inspecties

Uw elektrische installaties, elektrische apparaten, klimmaterieel en zonnepanelen professioneel gekeurd.

Ervaren specialist
in keuringen

Jarenlange ervaring in het keuren van elektrische installaties, gereedschap en klimmaterieel. Kiwa-gecertificeerd Scope 8 en Scope 10. Uw keuringen zijn dus in vertrouwde handen.

Veilige werkomstandigheden
voor uw medewerkers

U bent verplicht uw bedrijfsmiddelen periodiek te laten keuren. Dat doen wij met aandacht en precisie.