Elektrische installaties

cables-close-up-computer-257736

Wassenaar Inspecties keurt

NEN 3140 Elektrische installaties

In de Arbowet staat dat werkgevers/eigenaren verantwoordelijk zijn voor het in goede staat houden van hun elektrische installatie. Zodat de veiligheid en gezondheid van gebruikers en werknemers niet in het geding is. Wat wordt verstaan onder een veilige elektrische installatie staat in de norm NEN 3140.

Verantwoordelijk, aansprakelijk, verplicht

Naast de verantwoordelijkheid die u hebt als werkgever voor uw medewerkers bent u ook (persoonlijk) juridisch aansprakelijk voor de gevolgen van ongevallen - met of zonder blijvend letsel. Daarnaast eisen veel verzekeringsmaatschappijen in hun polisvoorwaarden dat de elektrische installatie periodiek wordt gekeurd. Anders gaan ze niet over tot uitkeren na een voorval.

Verplichte inspectie

De NEN 3140 inspectie is een wettelijke verplichting en moet periodiek worden uitgevoerd. Een risicoanalyse bepaalt wanneer keuring nodig is. Elektrische installaties moeten minimaal één maal in de 5 jaar worden geïnspecteerd.

Werkwijze Wassenaar inspecties

De elektrische installatie controleert Wassenaar Inspecties op een veilige werking van alle componenten. Dit door zowel visuele inspectie als beproevingen en metingen:
– meten van de isolatieweerstand van de elektrische installatie
– meten van de aardverspreidingsweerstand
– meten en testen van aardlekschakelaars
– controleren van de automatische uitschakeling van de voeding
– controleren van de fasevolgorde, etc.
U ontvangt van ons een inspectierapport dat is opgebouwd uit 3 delen:
1: beschrijving van de elektrische installatie
2: overzicht van alle meetwaarden van alle delen van de elektrische installatie
3: overzicht van bevindingen en gebreken en aanbevelingen
Na de inspectie ontvang u van ons een uitgebreid rapport en het eventuele certificaat van goedkeuring in een PDF-bestand.

NEN 1010, NEN 3140 en SCIOS Scope 8, 10 en 12 inspecties

Uw elektrische installaties, elektrische apparaten, klimmaterieel en zonnepanelen professioneel gekeurd.

Ervaren specialist
in keuringen

Jarenlange ervaring in het keuren van elektrische installaties, gereedschap en klimmaterieel. Kiwa-gecertificeerd Scope 8 en Scope 10. Uw keuringen zijn dus in vertrouwde handen.

Veilige werkomstandigheden
voor uw medewerkers

U bent verplicht uw bedrijfsmiddelen periodiek te laten keuren. Dat doen wij met aandacht en precisie.