Elektrische apparaten

post-one

Wassenaar Inspecties keurt

NEN 3140 Elektrische apparaten en toestellen

In de Arbowet staat dat u uw medewerkers veilig moet laten werken. Wat er wordt verstaan onder veilig werken met elektrische gereedschappen en andere elektrische arbeidsmiddelen staat in de norm NEN 3140.

Verantwoordelijk, aansprakelijk, verplicht

Naast de verantwoordelijkheid die u hebt als werkgever voor uw medewerkers bent u ook (persoonlijk) juridisch aansprakelijk voor de gevolgen van ongevallen - met of zonder blijvend letsel. Daarnaast eisen veel verzekeringsmaatschappijen in hun polisvoorwaarden dat de bedrijfsmiddelen periodiek worden gekeurd. Zonder periodieke keuring kunnen verzekeraars na een voorval niet overgaan tot uitkeren.

Inspectie wettelijk verplicht

De NEN 3140 inspectie is een wettelijke verplichting en moet periodiek worden uitgevoerd. Een risicoanalyse bepaalt hoe vaak keuring nodig is. In de regel is dat voor elektrische apparaten jaarlijks.

Werkwijze Wassenaar inspecties

Elk elektrisch apparaat wordt bij u of bij ons op locatie beproefd, doorgemeten en visueel geïnspecteerd op gebreken. Het gekeurde apparaat wordt gelabeld en voorzien van een keuringssticker waar op af te lezen valt tot welke datum het apparaat is gekeurd. Vervolgens ontvangt u in een PDF-bestand een overzichtslijst van alle geïnspecteerde apparaten en per apparaat afzonderlijk een certificaat. Daarnaast kunt u een overzichtslijst in een Excel-bestand ontvangen.

NEN 1010, NEN 3140 en SCIOS Scope 8, 10 en 12 inspecties

Uw elektrische installaties, elektrische apparaten, klimmaterieel en zonnepanelen professioneel gekeurd.

Ervaren specialist
in keuringen

Jarenlange ervaring in het keuren van elektrische installaties, gereedschap en klimmaterieel. Kiwa-gecertificeerd Scope 8 en Scope 10. Uw keuringen zijn dus in vertrouwde handen.

Veilige werkomstandigheden
voor uw medewerkers

U bent verplicht uw bedrijfsmiddelen periodiek te laten keuren. Dat doen wij met aandacht en precisie.